Instagram

دژخیمان خامنه ای صبح روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه؛ حکم شنیع و ضدانسانی ۷۴ ضربه شلاق یک زندانی را در برابر دیدگان صدها نفر در ملاء عام در بجستان در استان خراسان رضوی اجرا کردند.

این عمل شنیع با انزجار حاضران در صحنه مواجه شد. حاضران این اقدام رژیم آخوندی را محکوم می کردند.