Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

در خاطراتی که از پاسدار نورعلی شوشتری از سرکردگان به هلاکت رسیده سپاه پاسداران در رسانه‌های حکومتی منتشر شده، لرزه سرنگونی و سراسیمگی خمینی و خامنه‌ای از عملیات کبیر فروغ جاویدان مشهود است.

یک رسانه حکومتی با درج قسمتی از این مطلب می نویسد: سال 67، داخل قرارگاه، خامنه‌ای و محسن رضایی هم بودند. خبر آوردند که به کرند حمله شده. قبول نمی‌کرد. می‌گفت: این گزارش اشتباه است...خبر دادند، رسیده‌اند اسلام‌آباد. خامنه‌ای گفت: احتمالا (مجاهدین هستند) و هدفشان تهران است. وارد عمل شوید. محسن رضایی جواب داد: این منطقه ارتش است و در مسئولیت سپاه نیست؛ اما خامنه‌ای رو کرد به شوشتری و گفت با توجه به اینکه شما قبلا در کرمانشاه حضور داشتید، بروید و معطل نکنید.. وقتی رسید کرمانشاه، محشری به پا بود. می‌گفت: در طول جنگ چنین صحنه‌ای ندیده بودم...روزهای بعد اوضاع تغییر کرد... خمینی خوشحال شد و گفت: به شوشتری بگویید در آن دنیا قطعاُ شفاعتش خواهم کرد.