Instagram

مخاصمات درونی رژیم برسر شکست برجام در حال اوجگیری است.

تلویزیون حکومتی در گزارشی درباره نتایج برجام پس از گذشت دو سال از امضای آن، گفت: در هفته‌های آینده با تصویب تحریمهای جدید، عملاٌ برجام پاره خواهد شد.

گزارشگر تلویزیون رژیم:

«۱۷، ۱۸ ماهگی برجام مصادف شد با اوج تبلیغات نامزدهای ریاست جممهوری امریکا, زمانی برای تاخت و تاز بیشتر بر سر توافق که هیچگاه امریکایی ها به آن پایبند نبودند.

هیلاری کلینتون: توافق هسته ای را برای مقابله اقدامات منفی ایران در منطقه اجرا میکنم و در کنار متحدمان اسرائیل و شرکای عربی مان می ایستم.

ترامپ: اولویت اول من از بین بردن این توافقنامه است.

گزارشگر: با روی کار آمدن ترامپ مخالفت های پنهانی امریکا با برجام آشکار شد و او علنا با این سند هسته ای مخالفت کرد.

ترامپ: ما باید تحریمهای ضد ایران را دو یا سه برابر کنیم و آنها را وادار کنیم به پای میز مذاکره بازگردند. توافق هسته ای یک توافق احمقانه است.

باب کورکر: توافق هسته ای مثل توافق پاریس نیست که نیازمند خروج از ان باشد, تنها اقدام لازم نادیده گرفتن ان و اعمال تحریم است.
ترامپ: سیاست اعمال تحریم و ایجاد محدودیت علیه ایران باید ادامه یابد تا ما در منطقه خاورمیانه بتوانیم برنامه های خودرا به پیش ببریم

خامنه ای: ما یک جاهایی اعتماد کردیم به دشمن, ضربه خوردیم با اینکه میتوانستیم اعتماد نکنیم, با اینکه گمان نمیکردیم اعتماد کنیم اما کردیم. این اعتمادکردن به دشمن و وعده دشمن به ما ضربه میزنه. وزیر محترم خارجه ما آقای دکترظریف بار چندم است که ایشون به مسئول اروپایی نامه مینویسند و موارد نقض روح برجام و جسم برجام, حالا گاهی میگفتند روح برجام نقض شده, ایشون میگه که فقط روی برجام نیست, یک جاهای هم خوده برجام یعنی جسم برجام هم نقض شده است بوسیله امریکایی ها».

محمد عرفانی خبرنگار تلویزیون رژیم: امریکایی ها با تصویب تحریمهای جدید از جمله تصویب نهایی تحریمهای مادر بر ضد ایران در هفته های آینده عملا به سمت پاره کردن برجام پیش میرند, قطعا پاسخ عملی مناسب مسئولان در ایران هم از دولت و هئیت نظارت میتونه در تصمیم های بعد امریکایی ها نقش بسزایی داشته باشه. البته این نکته رو نباید فراموش کرد که امریکایی ها با اصل نظام جمهوری اسلامی و استقلال ملت ایران مخالفند و هسته ای و غیرهسته ای همه بهانه است.

یک رسانه حکومتی از باند خامنه‌ای درباره شکست برجام نوشت: در دو سالگی برجام، عراقچی، ظریف و صالحی که تا پیش از این هر هقته ساعتها آنتن را از رسانه‌ ملی تصاحب کرده بودند چندماهی است که حتی در مقابل دعوت برنامه‌های تلویزیونی نیز مقاومت می‌کنند و حاضر به صحبت کردن نیستند. روزنامه‌های دولتی و حامی آنها نیز موضعی انفعالی یا به نقدهای جسته و گریخته می‌پردازند و یا به دستاوردتراشیهای متناقض دست می‌زنند.(رجانیوز)

در مقابل، روزنامه دولت روحانی تحت عنوان «دو سالگی برجام و تخریب جناحی» تلویحاٌ به باند رقیب گوشزد کرد که در صورتی که برجام امضا نمی‌شد رژیم سرنگون می‌شد. این روزنامه نوشت: در سال ۹۱ نظام در آغاز طرح «نفت در برابر غذا» قرار داشت، همان طرحی که اساس حکومت عراق را از داربت ویزان ساخت و در عرض چند روز از حکومت صدام حسین اثری باقی نماند. رقبا و دشمنان منطقه‌ای هم امید داشتند به زودی سر ما زده شود.(ایران).