Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

روز شنبه ۲۴ تیر غارت شدگان مؤسسه های مالی در شهرهای کوهدشت، اردبیل، بابل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در کوهدشت غارت شدگان خشمگین توسعه (آرمان) ابتدا با آتش زدن لاستیک خیابان مقابل این شعبه را مسدود کردند. انها همچنین در و پنجره و شیشه‌های این مؤسسه را با گل پوشاندند.

در اردبیل‌ غارت شدگان کاسپین در مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند و خواستار رسیدگی به وضعیت کنونی خود شدند.

در بابل غارت شدگان موسسه فرشتگان در وسط خیابان میدان حمزه کلا تحصن کردند تا به این ترتیب صدای فریاد خود را به گوش همه برسانند.

در کرج نیز غارت شدگان در مقابل بانک مرکزی رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.