پنج زندانی محبوس در زندان سنندج روز شنبه در اعتراض به شرایط طاقت فرسای زندان همزمان با خوردن قرص و دار زدن خود با طناب اقدام به خودکشی کردند.

 

همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و به موازارت استمرار قیام سراسری مردم، فاشیسم دینی حاکم بر ایران، در وحشت از بالا گرفتن جنبش دادخواهی، به دستگیری شماری از خانواده های این شهیدان مبادرت کرده است.

صفحه1 از5631