جدال بر سر پیوستن به اف.ای.تی.اف که به گفته باند خامنه‌ای از جمله پیامدهای آن قطع کمکهای دولتی به سپاه پاسداران است، هم چنان موضوع کشاکش باندهای حکومتی در گرداب بحرانهای مرگبار ناشی از زهر اتمی و شکست برجام است.

سپاه پاسداران فهرستی از شرکتها و بانکهایی که به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم آخوندی جریمه شدند را منتشر کرد و نوشت: همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجیها از همکاری با نظام واهمه داشته باشند.

برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه روز سه‌شنبه در مصاحبه با تلویزیون ب.اف.ام. گفت که بعد از شروع اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه رژیم آخوندی، اغلب شرکت‌های فرانسوی، قادر نخواهند بود در ایران باقی بمانند.

صفحه1 از5585