قیام ایران برغم سرکوب وحشیانه، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای برای سومین روز ادامه می یابد
شهادت ۲۷ تن از قیامگران در دومین روز به ثبت رسیده، شمار شهیدان بیشتر است.


در ادامه قیام سراسری مردم ایران که بیش از ۷۵شهر را در بر گرفته است جوانان دلیر رباط کریم – جنوب تهران – شهرداری این شهر را تسخیر کرده، نیروی سرکوبگر و انتظامی را وادار به فرار کرده و شهر را در کنترل خود در آورند.


مردم و جوانان قیام آفرین در شهرهای مختلف ضمن مقابله با تهاجم پاسداران، مراکز سرکوب و چپاول حکومتی مانند مراکز بسیح و بانکهای دولتی و خودروهای نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیده‌اند.

صفحه1 از5892