همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی در مونیخ که در حاشیه آن ایرانیان آزاده و اشرف نشانان با تجمع اعتراضی خود، ادامه سیاست مماشات با دیکتاتوری تروریستی خامنه‌ای را به چالش کشیدند، ماله کش سیاست‌های خارجی رژیم در سخنانی نسبت به بی آیندگی و پوسیدگی “توافق اتمی" در داخل کشور اعتراف نمود.

 

 

بعد از قریب یک ماه هذیان‌گویی مقامات و مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی و روضه‌خوانی‌های هراسان، برای برگزار نشدن یا موفق نشدن اجلاس ورشو، دو روز پس‌ازاین اجلاس کارشناسان و رسانه‌های حکومتی پرده را از روی بالا گرفتن دلهره‌ها و وحشت عمیق نظام برمی‌دارند.

 

مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ، که بیش از هزار خبرنگار اخبار آنرا گزارش میکردند، حکومت آخوندی را بزرگترین تهدید صلح و امنیت خاورمیانه توصیف کرد و گفت این رژیم حملات تروریستی در خاک اروپا را طراحی کرده است.

صفحه1 از5745