روز ۲۰ آذر برابر با ۱۱ دسامبر کنفرانسی در کنگره آمریکا با حضور اعضای ارشد و نمایندگان برجسته کنگره امریکا در همبستگی با قیام مردم ایران برای آزادی، درآستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم آخوندی برگزار شد.

 

قطعنامه کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ( آی تی یو سی ) دربرگیرنده ۲۰۷ میلیون عضو از ۱۶۳ کشور جهان در همبستگی با اعتصاب‌های کارگران و دانشجویان در ایران

 

گلوب پست در مطلبی درباره تروریسم صادراتی حکومت آخوندی نوشت: خنثی شدن توطئه بمب‌گذاری علیه گروه اپوزیسیون ایرانی در فرانسه در تابستان گذشته و دستگیرهای اخیر در سوئد در ارتباط با حمله خنثی‌شده دانمارک میزان پیچیدگی و گستره عملیات‌های ایران را نشان می‌دهد.

 

مایکل لِویت رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان کانادا به همراه تعدادی از نمایندگان پارلمان از سه حزب اصلی کانادا خواهان تحریم‌ها علیه ۱۹ تن از مقامات رژیم آخوندی ازجمله وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری دولت روحانی شدند.

صفحه1 از5698