فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی در دانمارک

بازتاب کنفرانس بین‌المللی جنبش دادخواهی در پارلمان اروپا در رسانه‌های عربی

تظاهرات علیه اعدامها - فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی - ژنو

پارلمان اروپا: کنفرانس به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت در قتل عام ۶۷

کنفرانس بین المللی در پارلمان اروپا با حضور مریم رجوی

نمایشگاه «ایران، حقوق بشر به زنجیر کشیده شده» در پارلمان کانادا

کنفرانس ها و گردهمایی ها

ويدئوها

گفتگوها