تجمع فرهنگیان و کارگران و پرستاران و... بازنشسته در مقابل مجلس آخوندی

پرونده سازی جدید برای زندانی سیاسی علی معزی

استیو مک کیب:‌ قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی به حکم خمینی و توسط سران کنونی رژیم ایران

بحران درونی نظام بر سر نمایش انتخابات - مجیزگویی آخوند روحانی از خامنه ای

مایک پنس:‌ دولت ترامپ هرگز به رژیم ایران اجازه نخواهد داد سلاح اتمی تولید کند

تظاهرات در مونترال کانادا در محکومیت اعدامها در ایران و همبستگی با زندانیان سیاسی

کنفرانس ها و گردهمایی ها

ويدئوها

گفتگوها